Hoa rhododendron khô héo vỡ ra


Trong Bài ViếT Này:

Đó là cách bạn tự hình thành không có hạt và rhododendron của bạn không mất điện không cần thiết. Ngoài ra, khuyến khích nhà máy tiếp tục phát triển chi nhánh.
Phá hoa cẩn thận bằng tay. Sự chú ý: chỉ dưới đây là những người tinh tế chồi mới. Cẩn thận đừng xé chúng ra.
một tiết diện không hoàn toàn cần thiết với rhododendrons, chỉ chi nhánh chết và bị thương nên luôn luôn bị xóa. Tuy nhiên, nếu bạn thích nhà máy một chút hình thành Nếu bạn muốn, bạn có thể cắt chồi cho phù hợp sau khi ra hoa.

Video Board: Thiên Nhiên Hoang Dã : Nước Nga Hoang Dã (Phần 1).

© 2019 VI.Garden-Landscape.com. TấT Cả QuyềN ĐượC BảO Lưu. Khi Sao Chép Các VậT LiệU - ĐườNg TruyềN NgượC ĐượC Yêu CầU | Sơ Đồ Trang Web