Tua bin gi贸 cho ng么i nh脿


Trong B脿i Vi岷縏 N脿y:

Tua bin gi贸 cho ng么i nh脿

N膬ng l瓢峄g gi贸 膽茫 膽瓢峄 con ng瓢峄漣 s峄 d峄g trong m峄檛 th峄漣 gian d脿i, h峄 膽茫 ch岷 t岷 nh峄痭g chi岷縞 thuy峄乶 bu峄搈 膽峄 v岷璶 膽峄檔g v脿 trong c峄慽 xay gi贸 h岷 膽瓢峄 nghi峄乶 b岷眓g s峄 tr峄 gi煤p c峄 n膬ng l瓢峄g gi贸. Ng脿y nay, c谩c tuabin gi贸 膽瓢峄 s峄 d峄g ch峄 y岷縰 膽峄 ph谩t 膽i峄噉.
Tr锚n quy m么 l峄沶, to脿n b峄 c谩c trang tr岷 gi贸 膽ang 膽瓢峄 x芒y d峄眓g, c贸 th峄 cung c岷 cho nhi峄乽 h峄 gia 膽矛nh c贸 膽i峄噉. M峄檛 s峄 ph芒n bi峄噒 膽瓢峄 th峄眂 hi峄噉 gi峄痑 c谩c c脿i 膽岷穞 tr锚n b峄 v脿 ngo脿i kh啤i n岷眒 tr锚n 膽岷 li峄乶 ho岷穋 tr锚n bi峄僴. Nh瓢ng ngay c岷 膽峄慽 v峄沬 c谩c tua-bin gi贸 gia 膽矛nh c贸 s岷祅, 膽瓢峄 s岷 xu岷 t霉y thu峄檆 v脿o k铆ch th瓢峄沜 c峄 膽i峄噉 ch峄 cho nhu c岷 ri锚ng c峄 h峄 ho岷穋 cho 膬n v脿o l瓢峄沬 膽i峄噉 c么ng c峄檔g.
Tua bin gi贸 膽峄 s峄 d峄g ri锚ng
Tua-bin gi贸 c贸 nhi峄乽 k铆ch c峄 v脿 ho脿n thi峄噉 v脿 c贸 th峄 膽瓢峄 l岷痯 膽岷穞 tr锚n s脿n nh脿 ho岷穋 m谩i nh脿 ho岷穋 t貌a nh脿 kh谩c. V峄 c啤 b岷, h峄 c贸 m峄檛 c峄檛 m脿 m峄檛 trung t芒m v峄沬 c谩nh qu岷 膽瓢峄 g岷痭 v脿o. Ch峄 y岷縰 l脿 hai ho岷穋 ba c谩nh qu岷 膽瓢峄 s峄 d峄g v矛 lo岷 n脿y 膽茫 膽瓢峄 ch峄﹏g minh l脿 hi峄噓 qu岷 nh岷.
H啤n n峄痑, tuabin gi贸 c岷 m峄檛 m谩y ph谩t 膽i峄噉 chuy峄僴 膽峄昳 n膬ng l瓢峄g gi贸 th脿nh n膬ng l瓢峄g 膽i峄噉 v脿 truy峄乶 n贸 膽岷縩 m峄檛 bi岷縩 t岷. 膼i峄乽 n脿y l脿m cho 膽i峄噉 谩p DC m峄檛 膽i峄噉 谩p AC v脿 c岷 ngu峄搉 膽i峄噉 v峄沬 c么ng ngh峄 th铆ch h峄 trong l瓢峄沬 膽i峄噉. 峄 膽贸, 膽i峄噉 c贸 th峄 膽瓢峄 s峄 d峄g cho m峄 膽铆ch c谩 nh芒n, nh瓢ng n贸 c农ng c贸 th峄 膽瓢峄 s峄 d峄g 峄 n啤i c么ng c峄檔g
Ngu峄搉 c岷 膽i峄噉 膽瓢峄 cho 膬n. Tuy nhi锚n, 膽峄慽 v峄沬 膽i峄乽 n脿y, gi谩 mua kh么ng cao nh瓢 v岷瓂 膽瓢峄 tr岷 cho 膽i峄噉 t峄 c谩c h峄 m岷穞 tr峄漣, v矛 v岷瓂 c岷 ph岷 l脿m r玫 tr瓢峄沜 khi x芒y d峄眓g m峄檛 tuabin gi贸,
cho d霉 m峄檛 c峄慽 xay gi贸 v峄沬 m峄檛 hi峄噓 su岷 v瓢峄 qu谩 nhu c岷 ri锚ng c峄 m矛nh, v峄 m岷穞 t脿i ch铆nh 膽谩ng gi谩.
Gi岷 ph茅p x芒y d峄眓g?
Cho d霉 m峄檛 gi岷 ph茅p x芒y d峄眓g cho tuabin gi贸 l脿 c岷 thi岷縯, 膽瓢峄 quy 膽峄媙h kh谩c nhau 峄 t岷 c岷 c谩c th脿nh ph峄. Trong m峄檛 s峄 tr瓢峄漬g h峄, c峄慽 xay gi贸 c贸 chi峄乽 cao l锚n 膽岷縩 m瓢峄漣 m茅t c贸 th峄 膽瓢峄 x芒y d峄眓g m脿 kh么ng 膽瓢峄 ph茅p, nh瓢ng 峄 n啤i kh谩c, t岷 c岷 c谩c tuabin gi贸 膽峄乽 ph岷 膽瓢峄 ph锚 duy峄噒. 峄 膽芒y ch峄 c贸 nhu c岷 v峄沬 c啤 quan gi谩m s谩t x芒y d峄眓g c贸 tr谩ch nhi峄噈 gi煤p. C谩c gi谩 tr峄 t峄慽 膽a cho ph茅p c农ng n锚n 膽瓢峄 h峄廼 tr瓢峄沜 膽峄 ph谩t tri峄僴 ti岷縩g 峄搉, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 v脿o ban 膽锚m, h脿ng x贸m c贸 th峄 c岷 th岷 b峄 qu岷 r岷 b峄焛 ti岷縩g 峄搉 g芒y ra b峄焛 c谩nh quay. Khi thi岷縯 l岷璸 m峄檛 tuabin gi贸 trong khu d芒n c瓢, n贸i chung n锚n n贸i chuy峄噉 v峄沬 ng瓢峄漣 h脿ng x贸m tr瓢峄沜 膽峄 tr谩nh tranh ch岷 sau n脿y.
V峄 tr铆 th铆ch h峄?
Tua bin gi贸 t岷 nhi锚n 膽岷穋 bi峄噒 h峄痷 铆ch khi m峄檛 l瓢峄g gi贸 th峄昳 t瓢啤ng 峄﹏g. 膼i峄乽 n脿y 膽岷穋 bi峄噒 l脿 tr瓢峄漬g h峄 峄 膽峄 cao cao h啤n v脿 tr锚n b峄 bi峄僴. Quan tr峄峮g trong vi峄嘽 l峄盿 ch峄峮 l脿 ch峄峮 tuabin gi贸 theo c么ng su岷 膽峄 t岷 ra l瓢峄g 膽i峄噉 mong mu峄憂. C么ng su岷 膽瓢峄 t铆nh b岷眓g kilowatt gi峄, nh峄 膽贸 t铆nh to谩n d峄盿 tr锚n t峄慶 膽峄 gi贸 nh岷 膽峄媙h v脿 di峄噉 t铆ch c谩nh qu岷. N岷縰 ch峄 c贸 nh脿 ri锚ng 膽瓢峄 cung c岷 膽i峄噉, hi峄噓 su岷 c峄 tuabin gi贸 ph岷 t瓢啤ng 峄﹏g v峄沬 x岷 x峄 h贸a 膽啤n ti峄乶 膽i峄噉 cu峄慽 c霉ng. Vi峄嘽 l岷痯 膽岷穞 tr锚n m谩i nh脿 trong h岷 h岷縯 c谩c tr瓢峄漬g h峄 kh么ng 膽瓢峄 膽峄 xu岷 b峄焛 v矛 ph谩t tri峄僴 b岷眓g c谩ch bi岷縩 ti岷縩g 峄搉 c峄 c谩nh qu岷 rung, 膽瓢峄 nghe th岷 trong m峄檛 ph岷 trong nh脿.

Video Board: C么ng ngh峄 t瓢啤ng lai - X芒y D峄眓g Nh峄痭g Turbine Gi贸.

漏 2019 VI.Garden-Landscape.com. T岷 C岷 Quy峄丯 膼瓢峄 B岷 L瓢u. Khi Sao Ch茅p C谩c V岷璗 Li峄嘦 - 膼瓢峄漀g Truy峄丯 Ng瓢峄 膼瓢峄 Y锚u C岷 | S啤 膼峄 Trang Web