Khi nào bạn có thể trồng cây pansies?


Trong Bài ViếT Này:

Nếu bạn muốn có hoa pansies trong vườn vào mùa xuân, bạn nên trồng chúng vào mùa thu và sau đó bảo vệ chúng khỏi sương giá.

Pansies thực vật

Pansies là cổ điển trong khu vườn mùa xuân và nhiều người làm vườn sở thích tự hỏi mình câu hỏi: khi nào bạn có thể Pansies thực vật? Khi nào là thời gian tối ưu?

Nhà máy vào mùa thu - Nhưng bảo vệ khỏi sương giá
Nếu bạn muốn có pansies trong vườn vào mùa xuân, bạn nên đặt chúng vào đầu mùa thu. Vì vậy, các pansies có thể phát triển đủ. Việc trồng sớm này cũng đảm bảo rằng các pansies sau đó trong sương giá mùa đông không thể được đẩy ra khỏi mặt đất một cách nhanh chóng bởi vì họ đã có đủ thời gian để phát triển. Nếu bạn muốn bảo vệ cây con bổ sung, hãy che chúng bằng cây vân sam hoặc cây thông để đạt được sự bảo vệ sương giá tối ưu.

Pansies thực vật trong hộp và bát
Nếu pansies là để hoa trong hộp hoặc bát mùa xuân sau, trồng sẽ đủ vào mùa xuân. Cho đến khoảng đầu tháng Ba là việc trồng chính xác các pansies trong hộp và các loại cây trồng khác và việc lựa chọn trong các hoạt động vườn đặc biệt lớn vào thời điểm này, do đó màu sắc trong mùa xuân trong tàu vẫn có thể rất dữ dội.

Video Board: Hướng dẫn chăm sóc & cắt tỉa cây hoa hồng ngoại (dạng bụi).

© 2019 VI.Garden-Landscape.com. TấT Cả QuyềN ĐượC BảO Lưu. Khi Sao Chép Các VậT LiệU - ĐườNg TruyềN NgượC ĐượC Yêu CầU | Sơ Đồ Trang Web