Tinh lọc thực vật có ý nghĩa gì?


Trong Bài ViếT Này:

Sở thích làm vườn đi qua thuật ngữ "tinh luyện cây" một lần nữa và một lần nữa. Chúng tôi làm rõ trong một bản tóm tắt ngắn gọn về điều này.

hoàn thiện nhà máy

Tinh lọc thực vật là một hình thức gián tiếp của việc nhân giống cây trồng xảy ra trên cơ sở thực vật. Ở Đức, bước này còn được gọi là nghệ thuật trong vườn và được hưởng như vậy, đặc biệt trong thuật ngữ quang học, một sở thích to lớn.

Đây là cách nó được tinh chế

Việc tinh luyện được thực hiện theo hai bước. Một phần của một nhà máy được lấy ra và sử dụng trong một nhà máy khác. Điều này có thể dẫn đến các hình thức tăng trưởng khác, nhưng cũng có hoa hoặc quả mới. Các cây được tinh chế trong giai đoạn nghỉ ngơi của chúng. Nhưng cũng trong giai đoạn tăng trưởng các loại điều trị khác nhau được sử dụng (tùy thuộc vào từng loại cây trồng cụ thể).

Trong khi thời gian nghỉ ngơi liên quan đến tinh lọc cây trồng chủ yếu dựa trên việc sử dụng các tấm hoặc tập tin đính kèm, cắm vỏ cây và tinh chế chip đóng một vai trò quan trọng trong các giai đoạn tăng trưởng.

Kể từ khi cây được tinh chế?

Thực vật tinh tế đã được sử dụng như vậy từ thời cổ đại. Trong nhiều thế kỷ qua nó đã được hoàn thiện đều đặn bởi bàn tay con người và do đó đã có thể đạt được trong sự phức tạp và khối lượng.

Tinh lọc cây trồng yêu cầu vệ sinh

Trong tất cả các quy trình sàng lọc thực vật, cần phải cẩn thận để đảm bảo mức vệ sinh cao. Do đó, hãy sử dụng chất khử trùng (tay) để ngăn ngừa nhiễm trùng.

Video Board: Tên gọi các mẫu xe ô tô Toyota có ý nghĩa gì | Lucky Luan.

© 2019 VI.Garden-Landscape.com. TấT Cả QuyềN ĐượC BảO Lưu. Khi Sao Chép Các VậT LiệU - ĐườNg TruyềN NgượC ĐượC Yêu CầU | Sơ Đồ Trang Web