Swaths nước


Trong Bài ViếT Này:

vị trí

Nắng, một phần bóng mờ. Độ sâu nước: lên đến 20 cm.

tăng trưởng

Mạnh mẽ cánh quạt lái xe.

Rộng 1-2 cm.

dùng

Tốt nhất là đặt các cây nhân giống trong giỏ ngay từ đầu.

hoa

Màu nâu nhạt, trong các bông lớn; V-VIII.

chiều cao

50-150 cm.

loại

- G. fluitans(Swaths ngập lụt)
- G. maxima (Hơi nước)
- G. maxima 'Variegata' (sọc trắng / vàng-xanh lá cây)

chăm sóc

Cắt rễ ra khỏi các cạnh nếu cây lan rộng quá nhiều.

phổ biến vũ khí

Làm nặng chân đồi.

Video Board: [SWATCH + REVIEW] 3CE VELVET TINT.

© 2019 VI.Garden-Landscape.com. TấT Cả QuyềN ĐượC BảO Lưu. Khi Sao Chép Các VậT LiệU - ĐườNg TruyềN NgượC ĐượC Yêu CầU | Sơ Đồ Trang Web