Nước phải là


Trong Bài ViếT Này:

Trong một khu vườn nhà hàng nhiều ý tưởng hiện đại có thể được thực hiện. Trong ví dụ của chúng tôi, khu vườn là 8 x 13 mét. Hai hồ bơi nằm cạnh sân hiên. Chúng có chiều cao khác nhau và được nối với nhau bởi một tràn. Từ lưu vực sau, nước chảy vào một dòng suối nhỏ. Bờ được thiết kế với sỏi thô và đá lớn hơn. Ở giữa, cây lan ra. Một thác nước thêm một dấu phụ ở cuối của nơi nghỉ. Đá bước lớn dẫn đến gian hàng, đã bị chinh phục bởi một bông hồng leo. Một chiếc giường bê tông nâng lên bao quanh tài sản ở phía bên tay phải. Nổi bật là những cây táo gai lá (Crataegus prunifolia), giữa đó cỏ mọc cao.

Video Board: Người Âm Phủ - OSAD x VRT | OFFICIAL VERSION.

© 2019 VI.Garden-Landscape.com. TấT Cả QuyềN ĐượC BảO Lưu. Khi Sao Chép Các VậT LiệU - ĐườNg TruyềN NgượC ĐượC Yêu CầU | Sơ Đồ Trang Web