Video: Cà chua thối nâu - Nguyên nhân & Mẹo


Trong Bài ViếT Này:

Vì vậy, bạn chăm sóc cà chua của bạn và những gì sẽ xảy ra? Thay vì trái cây ngon, thối nâu đang lan rộng và toàn bộ vụ thu hoạch đã biến mất. Chắc chắn nhiều người làm vườn sở thích đã phải sống qua kịch bản này. Đặc biệt là vào mùa hè với rất nhiều mưa.

Melanie Grabner từ lilatomate.de đã thu thập kinh nghiệm với và xung quanh cà chua trong 15 năm. Trong bài viết này, cô đã xử lý cụ thể với bệnh thối nâu và nhiều loại vi khuẩn khác nhau. Cô ấy đi vào nguyên nhân rất cẩn thận, nhưng cũng đưa ra lời khuyên về cách tốt nhất để đối phó với bệnh cà chua này.

Một video rất thông tin với nhiều kiến ​​thức cơ bản. Rất khuyến khích !!!

Video Board: [TESTING] SLIME CÀ CHUA GARDEN OPEN SHOP.

© 2019 VI.Garden-Landscape.com. TấT Cả QuyềN ĐượC BảO Lưu. Khi Sao Chép Các VậT LiệU - ĐườNg TruyềN NgượC ĐượC Yêu CầU | Sơ Đồ Trang Web