Video: Chuồng gà di động - Yêu cầu và gợi ý quan trọng cho gà hạnh phúc


Trong Bài ViếT Này:

Đối với hầu hết các chủ vườn, việc giữ gà có nhiều sở thích hơn, thường với ít hơn 10 loài động vật. Đối với nhóm mục tiêu này, nhà phố di động thường thuận lợi hơn cài đặt ổn định cố định.

Trong video được chèn ở trên, chủ sở hữu nhà phố rất cụ thể về các yêu cầu cho sự ổn định như vậy.

Có thông tin quan trọng về xây dựng tường, sào, thông gió, bảo vệ chống lại những tên trộm gà và nhiều hơn nữa. Rất khuyến khích. Hãy chắc chắn để xem xét!

Video Board: 35 Tuổi Chưa Có Vợ, 1 Lần Cho Ông Cụ Ăn Mày Vào Lán Trú Mưa Thì Bất Ngờ Cưới Được Cô Vợ Hoa Hậu.

© 2019 VI.Garden-Landscape.com. TấT Cả QuyềN ĐượC BảO Lưu. Khi Sao Chép Các VậT LiệU - ĐườNg TruyềN NgượC ĐượC Yêu CầU | Sơ Đồ Trang Web