Điều khoản và điều kiện cho mùa xuân phải có rút thăm trúng thưởng


Trong Bài ViếT Này:

điều kiện tham gia

Spring must-haves xổ số trên trang Facebook MEIN
1. Các điều kiện sau đây áp dụng đối với các cuộc thi trên trang Facebook của MY Burda Thượng nghị sĩ Verlag GmbH, Hubert Burda-Platz 1, 77.652 Offenburg. Bằng cách tham gia xổ số, người tham gia chấp nhận các điều kiện tham gia này.
2. Cuộc thi là một đề nghị trực tuyến của Burda Senator Verlag GmbH và được thực hiện trên trang Facebook MYN. Cuộc thi cũng có thể được quảng cáo trên các phương tiện khác bởi Hubert Burda Media (ví dụ: tạp chí, trang web, kênh truyền thông xã hội). Cuộc thi này không liên kết với Facebook và không được tài trợ, tài trợ hoặc tổ chức bởi Facebook.
3. Tham gia bằng cách bình luận và thích trên trang Facebook MY. Những người chiến thắng sẽ được xác định một cách tình cờ. Mỗi người dùng chỉ có thể tham gia một lần. Nhiều nhận xét dẫn đến loại trừ khỏi xổ số.
4. Cuộc thi MEIN bắt đầu từ ngày 01.02.2018 và kết thúc vào ngày 31.03.2018 lúc 23:59. 5 voucher trị giá 100 Euro mỗi voucher sẽ được giải quyết cho cửa hàng MEIN. Việc rút thăm và công bố người chiến thắng sẽ diễn ra vào ngày 01.04.2018.
5. Sự tham gia dành cho những người tự nhiên trên 18 tuổi sống ở Đức (sau đây gọi là "người tham gia") chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Việc tham gia miễn phí và không phụ thuộc vào việc mua hàng hóa hay sử dụng dịch vụ.
(Sau đây gọi là "người lao động") 6. Nhân viên của Hubert Burda Media Group, các đối tác cuộc thi (ví dụ. Như nhà tài trợ hoặc các công ty đã thiết lập các giá có sẵn), kết hợp với những quy định tại §§ 15 công ty et seq. AktenG và người thân và nhà cung cấp dịch vụ của họ không được tham gia.
7. CLB Cạnh tranh và thông điệp tự động trên robot xổ số và các mục giả cố ý và các mục với cái gọi là. "Địa chỉ e-mail dùng một lần" cũng bị cấm. Hành động này chỉ có hiệu lực ở Đức.
8. Khiếu nại pháp lý bị loại trừ.
9. Những người tham gia không đủ điều kiện không đủ điều kiện tham gia giải thưởng. Ảnh hưởng đến các cơ hội bình đẳng thông qua thao tác kỹ thuật, việc truyền tải dữ liệu cá nhân giả hoặc vi phạm nghiêm trọng tương tự dẫn đến - có thể bị loại trừ sau đó khỏi sự tham gia và quyền lợi nhuận.
10. Vào ngày 01 tháng 4 năm 2018, người chiến thắng sẽ được tất cả các biên tập viên chọn ngẫu nhiên. Những người chiến thắng sẽ được thông báo trên Facebook và được thông báo qua tin nhắn trên Facebook tới hồ sơ Facebook được chỉ định bởi người biên tập. Nếu người chiến thắng không thể đạt được trên hồ sơ Facebook nhất định, giải thưởng sẽ bị hủy bỏ. Đối với tất cả tiền thắng cược, việc chuyển giao cho bên thứ ba là không thể. Khách cũng không thể thanh toán bằng tiền mặt.
11. Burda Thượng nghị sĩ Verlag GmbH bảo lưu quyền, đặc biệt vì lý do kỹ thuật, để hạn chế khả năng tiếp cận của cuộc thi hoặc đình chỉ nó trong một thời gian tạm thời. Không có tuyên bố chống lại Burda Thượng nghị sĩ Verlag GmbH. Burda Thượng nghị sĩ Verlag GmbH không chịu trách nhiệm về các lỗi vật chất và / hoặc pháp lý trong giá cả.
12. Trong trường hợp chiến thắng, Burda Senator Verlag GmbH có thể đặt tên Facebook của những người tham gia (ví dụ trên trang Facebook MY).
13. Các dấu hiệu của dữ liệu cá nhân (tên và địa chỉ) là cần thiết trong hậu quả cho một hoạt động trơn tru của xổ số. Khi tham gia bạn đồng ý rằng dữ liệu của bạn bằng cách Burda Thượng nghị sĩ phải chịu sự hoạt động của Xổ, và nếu cần thiết cho việc truyền đạt được trong việc xem xét các Đạo luật bảo vệ dữ liệu liên bang, chế biến, sử dụng và lưu trữ Verlag GmbH. Ngẫu nhiên, các điều kiện bảo vệ dữ liệu của chúng tôi được áp dụng.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào, vui lòng liên hệ với [email được bảo vệ] hoặc đăng
Burda Senator Verlag GmbH
Biên tập MY
Vị trí số 1 của Hubert Burda
77652 Offenburg
Kể từ tháng 1 năm 2018

Chính sách bảo mật

Thông tin bảo mật:
Burda Senator Verlag GmbH biên soạn lời đề nghị Facebook từ MEIN. Trong phần tiếp theo chúng tôi muốn giải thích ngắn gọn như thế nào Burda Thượng nghị sĩ Verlag GmbH là bảo vệ dữ liệu, làm thế nào chúng ta bảo vệ dữ liệu và những gì nó có nghĩa là nếu bạn sử dụng dịch vụ cá nhân của chúng tôi. Về cơ bản, thái độ của chúng tôi là sự riêng tư là tối quan trọng. Đó là lý do tại sao tất nhiên chúng tôi phải tuân thủ các quy định pháp lý về bảo vệ dữ liệu. Ngoài ra, điều quan trọng đối với chúng tôi là người chiến thắng luôn biết rằng khi chúng tôi lưu trữ dữ liệu nào và cách chúng tôi sử dụng dữ liệu đó.
Dữ liệu cá nhân là gì?
Dữ liệu cá nhân là tất cả thông tin về hoàn cảnh cá nhân và thực tế của một người cụ thể hoặc có thể nhận dạng được.Điều này bao gồm thông tin và thông tin như tên, địa chỉ hoặc địa chỉ bưu chính khác cũng như số điện thoại. Tên tài khoản Facebook và địa chỉ e-mail cũng được bao gồm nếu chúng có tham chiếu đến tên, để người chiến thắng có thể nhận dạng được. Thông tin không giúp xác định danh tính không được bao gồm.
Dữ liệu cá nhân được thu thập và lưu trữ ở đâu và ở đâu?
Thượng nghị sĩ Burda Verlag GmbH luôn yêu cầu tên, địa chỉ và các thông tin cần thiết khác, nếu z. B. một trong những dịch vụ được cá nhân hoá hoặc tương tác của chúng tôi được sử dụng hoặc người dùng muốn đăng ký, ví dụ như đặt hàng bản tin để tham gia xổ số hoặc có thể truy xuất nội dung giá cả phải chăng trong tương lai. Trong trường hợp này, dữ liệu cá nhân cần thiết cho dịch vụ tương ứng và cá nhân hóa của nó được truy vấn. Trong trường hợp cá nhân, một sự đồng ý bổ sung được yêu cầu. Tất cả thông tin cá nhân được lưu trữ bởi Burda Senator Verlag GmbH trên một máy chủ được bảo vệ đặc biệt và chỉ được sử dụng cho các mục đích đã được tiết lộ cho chúng tôi.
Để chuyển dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba:
Burda Senator Verlag GmbH chỉ sử dụng thông tin cá nhân trong công ty và chỉ chuyển cho các công ty có liên quan đến việc thực hiện các hợp đồng đã ký kết hoặc bằng cách khác trong việc cung cấp dịch vụ. Nếu không, thông tin cá nhân sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý rõ ràng hoặc chúng tôi buộc phải đầu hàng, ví dụ do lệnh tòa hoặc lệnh chính thức.
Thu thập và xử lý thông tin người dùng dưới dạng bút danh:
Burda Thượng nghị sĩ Verlag GmbH hoặc ủy quyền bởi các nhà tiếp thị công ty thu thập thông tin cá nhân (ví dụ: thông tin về tuổi, giới tính, địa điểm, thu nhập, nghề nghiệp, giáo dục, vv) của người sử dụng dịch vụ khác nhau và các thông tin về việc sử dụng Internet của họ. Tuy nhiên, dữ liệu nhân khẩu học và thông tin về hành vi của người dùng được lưu trữ riêng biệt dưới bút danh từ thông tin cá nhân được liên kết. Bí danh là nhãn thay thế tên hoặc các tính năng nhận dạng khác và loại trừ việc nhận dạng cá nhân và suy luận về một người cụ thể.
Bằng cách thu thập thông tin như vậy, Burda Senator Verlag GmbH theo đuổi hai mục tiêu: Thứ nhất, chúng tôi muốn có thể cung cấp cho người dùng các trang web dịch vụ trực tuyến được thiết kế riêng của chúng tôi với nội dung và dịch vụ phù hợp với họ và họ quan tâm. Điều này mang lại cho chúng tôi cơ hội cung cấp nhiều nội dung cá nhân (nhưng không được cá nhân hóa), cả về thuật ngữ biên tập và quảng cáo và do đó làm tăng giá trị sử dụng cá nhân trong các khuyến mại trực tuyến của chúng tôi. Mặt khác, chúng tôi muốn cho phép các nhà quảng cáo của mình tiếp cận đúng nhóm mục tiêu chính xác nhất có thể và không bị lãng phí lớn. Burda Senator Verlag GmbH xuất bản z. Ví dụ: thống kê người dùng tổng quát (ví dụ: "70% sử dụng XY cung cấp trực tuyến") để đại diện và mô tả dịch vụ của chúng tôi cho đối tác tiềm năng, nhà quảng cáo và người đối thoại khác hoặc sử dụng chúng cho các mục đích hợp pháp khác. Bằng cách giả danh và ẩn danh thông tin thu được, tuy nhiên, quyền riêng tư vẫn được bảo vệ mọi lúc, bởi vì thông tin không cho phép kết luận được rút ra về cá nhân. Người chiến thắng có quyền yêu cầu thông tin về dữ liệu được lưu trữ dưới bút danh của họ bất kỳ lúc nào. Hơn nữa, người chiến thắng có quyền phản đối việc tạo hồ sơ người dùng bất kỳ lúc nào với hiệu lực cho tương lai.
Thông tin và quyền phản đối:
Những người chiến thắng có thể bất cứ lúc nào, miễn phí và không chậm trễ, yêu cầu thông tin về dữ liệu được lưu trữ về người của họ. Ngoài ra, người chiến thắng có quyền bất cứ lúc nào để phản đối việc tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân của họ trong tương lai. Vì mục đích này, một bằng chứng hợp lệ phải được cung cấp rằng đó là tài khoản của họ. Burda Senator Verlag GmbH bảo lưu quyền cung cấp thông tin này bằng điện tử.
Nếu bạn muốn khiếu nại bằng thư, vui lòng viết thư cho:
Burda Thượng nghị sĩ Verlag GmbH.
Biên tập MY
Vị trí số 1 của Hubert Burda
77652 Offenburg
Có thể thay đổi:
Burda Senator Verlag GmbH bảo lưu quyền thay đổi chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào theo các yêu cầu pháp lý.
Offenburg, tháng 1 năm 2018

Disclaimer: Facebook là không có cách nào trong kết nối với cuộc thi này.

Video Board: FAPtv Cơm Nguội: Tập 150 – Chiến Thắng Bất Ngờ.

© 2019 VI.Garden-Landscape.com. TấT Cả QuyềN ĐượC BảO Lưu. Khi Sao Chép Các VậT LiệU - ĐườNg TruyềN NgượC ĐượC Yêu CầU | Sơ Đồ Trang Web