Năng lượng mặt trời ở Đức - Xu hướng và phát triển


Trong Bài ViếT Này:

Năng lượng mặt trời ở Đức - Xu hướng và phát triển

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cũng ảnh hưởng đến ngành công nghiệp năng lượng mặt trời ở Đức. Có rất nhiều công ty trong ngành công nghiệp này đang nói về điều kiện tài chính tồi tệ hơn, do đó có tác động đến nhu cầu.
Đặc biệt là trong khu vực của các dự án lớn, không còn nhiều đơn đặt hàng để đăng ký như họ đã được một vài năm trước đây.
Trong lĩnh vực khách hàng cá nhân, tuy nhiên, khối lượng đơn đặt hàng vẫn chủ yếu là ổn định, trong đó chủ yếu là do các khoản trợ cấp của chính phủ và các chương trình hỗ trợ tại cấp tiểu bang và địa phương.
Giảm trợ cấp nhà nước
Tuy nhiên, nó có thể dẫn đến cắt giảm trong tương lai, bởi vì các khoản trợ cấp nhà nước cho việc sử dụng năng lượng mặt trời đã được cắt. Văn phòng Liên bang Kinh tế và kiểm soát xuất khẩu, trong ngắn hạn Bafa, cho đến gần đây, là người tiếp xúc ở tất cả, khi nó đến để hỗ trợ chính phủ của các hệ thống năng lượng mặt trời.
Kể từ khi 3. Mail 2010 chương trình khuyến mãi này được đưa vào băng trong một thời gian không xác định. Mặc dù tuyên bố rằng đã được nhận trước ngày này vẫn còn ở Bafa, chỉnh sửa, và cũng có thể được cấp, nhưng kiệt sức chỉ cho đến khi nồi các nguồn lực tài chính hiện nay. Điều này làm cho nó có vấn đề bao lâu hệ thống năng lượng mặt trời trong khu vực tư nhân sẽ nhận được trợ cấp nhà nước.
Tuy nhiên, Bafa không phải là tổ chức chính phủ duy nhất tham gia tài chính
Tài trợ cho việc sử dụng năng lượng mặt trời. Ngoài ra Kreditanstalt
Tái thiết (KfW) cung cấp một số chương trình, một số chương trình có thể được kết hợp. Chúng không bị ảnh hưởng bởi các vết cắt và vết cắt.
Quan điểm của chuyên gia:
mà ngay cả những vết cắt và cắt giảm nhiều hộ gia đình sẽ không ngăn cản họ khỏi việc đầu tư vào các chuyên gia năng lượng tái tạo tin tưởng, bởi vì trong dài chạy hộ gia đình cá nhân có thể tiết kiệm rất nhiều tiền bằng năng lượng mặt trời.
Đặc biệt là các gia đình xây nhà hiện nay dựa vào nguồn năng lượng này và bao gồm chi phí đầu tư ngay từ đầu trong kế hoạch tài chính của họ.
Ngoài ra, ý tưởng về môi trường vẫn còn trong trạng thái lạc quan. Nhiều dự án năng lượng mặt trời lớn đã được thực hiện trong quá khứ, mà nhiều hay ít có một mô hình vai trò cho các hộ gia đình cá nhân. Ví dụ, Vatican đã lắp đặt một hệ thống năng lượng mặt trời trên nóc của khán phòng. Tổng sản lượng ở đây là 222 kilowatts, do đó ở đây cũng đóng góp lớn vào việc bảo vệ môi trường.
Những dự án này và các dự án tương tự cũng khuyến khích các cá nhân làm điều gì đó để bảo vệ môi trường trong khi giảm ngân sách của chính họ.
Mặc dù nó chỉ vừa mới đến cắt giảm của nhà nước, mà chính phủ dự định trong tương lai để thúc đẩy các tổ chức năng lượng tái tạo.

Video Board: THE DEBUT | #11 PART 5 | Đức Phúc.

© 2019 VI.Garden-Landscape.com. TấT Cả QuyềN ĐượC BảO Lưu. Khi Sao Chép Các VậT LiệU - ĐườNg TruyềN NgượC ĐượC Yêu CầU | Sơ Đồ Trang Web