Bụi cây thực vật dễ dàng


Trong Bài ViếT Này:

Cây bụi được trồng vào mùa thu

Khi trồng cây bụi bạn nên xem xét rất nhiều, nếu điều này là để phát triển tốt trong khu vườn của họ. Thời gian tốt nhất để trồng cây bụi là mùa thu, để cây bụi có thể phát triển và phát triển rễ của họ trước khi nghỉ đông.

Chọn vị trí và đào hố

Nhưng có những yếu tố khác, chẳng hạn như vị trí hoặc lỗ trồng, phải được tính đến. Vị trí phụ thuộc vào cây bụi riêng. Sau đó, nhấc một lỗ lớn tương ứng lớn gấp đôi quả bóng gốc. Chỉ khi đó thì rễ mới có thể lan rộng.

Nới lỏng đất

Đáy của hố phải được nới lỏng và nếu bạn có đất rất lầy, bạn có thể thêm sỏi. Chỉ thế thì rễ mới có thể lan truyền cho phù hợp. Ngoài ra, sỏi cung cấp một tính thấm tốt và cây bụi được cung cấp rất tốt với nước.

Cắt đứt rễ dài

Sau đó, cây bụi được lấy ra khỏi nồi và có thể chỉ cần cắt rễ quá dài. Tuy nhiên, mạng lưới gốc tốt nên không bị hư hại vào trái đất. Khi chèn vào lỗ trồng, rễ không được xoắn. Sau đó, thẳng cây bụi và để ổn định, bạn có thể đặt một cây gậy trong đó. Nếu cây bụi bị gió di chuyển quá mạnh, rễ cũng có thể bị hư hại, vì vậy nó phải được ổn định.

Video Board: Chỉ Bằng Cái Gật Đầu Cover - Hoàng Lan Offical.

© 2019 VI.Garden-Landscape.com. TấT Cả QuyềN ĐượC BảO Lưu. Khi Sao Chép Các VậT LiệU - ĐườNg TruyềN NgượC ĐượC Yêu CầU | Sơ Đồ Trang Web