Găng tay hồng từ Rostaing


Trong Bài ViếT Này:

Khi cắt tỉa hoa hồng là cái gai găng tay bằng chứng với những vết thương da còng dài và thiệt hại cho những bộ quần áo ngăn chặn. Chúng tôi có một mô hình của Rostaing (Giá: khoảng 35 euro, có sẵn trong ba kích cỡ) thử nghiệm từ một sự pha trộn thú vị của vật liệu: Chrome-rám nắng, mềm da bê và vải ba lớp đặc biệt bảo vệ bàn tay, một ánh sáng nhưng vật liệu tổng hợp mạnh mẽ và thở phần cánh tay.
kết luận: Gai thực sự không có cơ hội trong bài kiểm tra thực hành. Còng là thời gian đủ dài để bảo vệ cánh tay tốt. Quanh cổ tay nhưng ngồi găng tay nữ tinh tế ngay cả trong nhỏ kích thước 8 lỏng cái gì đó.

Video Board: Call me: LAN NGOC.

© 2019 VI.Garden-Landscape.com. TấT Cả QuyềN ĐượC BảO Lưu. Khi Sao Chép Các VậT LiệU - ĐườNg TruyềN NgượC ĐượC Yêu CầU | Sơ Đồ Trang Web