Raking leaves - Đây là cách bạn trở thành bậc thầy tán lá


Trong Bài ViếT Này:

Cào lá

Một khu vườn đẹp, nhưng cũng có rất nhiều công việc. Tôi sẽ không nói cho bạn bất cứ điều gì mới. Có một công việc mà một người thích làm và làm việc thật khó chịu. Đối với nhiều người, nhiệm vụ cũng liên quan đến việc cào lá. Tất nhiên, nó phụ thuộc vào khu vườn lớn như thế nào. Đối với những khu vườn nhỏ, điều này được thực hiện nhanh chóng, to lớn - tốt, bạn có thể tưởng tượng.

Có ba cách để làm chủ tán lá:

  1. Cào: Phương pháp được thử nghiệm tốt là tất nhiên mệt mỏi và thường mất thời gian, nhưng có lợi thế là nó có thể mang lá từ cỏ đến giường để bảo vệ hoa và cây từ nhiệt độ lạnh ở đó. Bên cạnh đó, phương pháp này gần như là miễn phí.
  2. The Leaf Blower: Một phương pháp ngày càng trở nên phổ biến. Chỉ cần hút trong tán lá và không gặp rắc rối với nó. Nhược điểm: Nó là rất lớn, tiêu thụ xăng và không có lớp bảo vệ của lá nhiều hơn nữa.
  3. Leaf blower: Điều này cũng rất vui. Với nó bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng thoát khỏi bãi cỏ của tán lá và chỉ đạo điều này trên giường hoặc mang lại với nhau trong đống. Những bất lợi là nó quá đắt và chạy bằng xăng.

Video Board: Tình yêu của Phù thủy - Witch's Love - 마녀의 사랑 (2018) _ E07.

© 2019 VI.Garden-Landscape.com. TấT Cả QuyềN ĐượC BảO Lưu. Khi Sao Chép Các VậT LiệU - ĐườNg TruyềN NgượC ĐượC Yêu CầU | Sơ Đồ Trang Web