Tấm Polystyrene: Styrodur & Styrofoam


Trong Bài ViếT Này:

tấm xốp

Không chỉ để đóng gói và đệm mềm là tấm polystyrene bọt phù hợp.
Trong nhà xây dựng Styropor và Styrodur là rất thường xuyên và sẵn sàng sử dụng cho cách nhiệt, cách nhiệt và cách âm. Ở đây bạn sẽ tìm hiểu mọi thứ về việc sử dụng mục tiêu của các vật liệu xây dựng này.
Trong những đóng góp sau đây, bạn sẽ tìm thấy nhiều thông tin, mẹo và thủ thuật để cắt, dán, xử lý và loại bỏ Styrofoam và Styrodur.
Bạn sẽ ngạc nhiên như thế nào đa năng bọt polystyrene trong nhà và trong nhà có thể được sử dụng.

Tấm Polystyrene: Styrodur & Styrofoam: styrofoam

Loại bỏ chất kết dính xốp - Làm thế nào để loại bỏ phần còn lại của tường và trần nhà

Tấm xốp trong căn hộ là một điều tốt. Dumb chỉ khi họ phải được đưa ra. Phần còn lại của chất kết dính polystyrene, mà sau đó vẫn còn trên tường, thường là một thách thức thực sự. Có những tùy chọn nào để xóa chúng?

Video Board: Grundlagen: Styrodur / Hartschaum / Styrofoam (Tabletop-Zubehör, TWS).

© 2019 VI.Garden-Landscape.com. TấT Cả QuyềN ĐượC BảO Lưu. Khi Sao Chép Các VậT LiệU - ĐườNg TruyềN NgượC ĐượC Yêu CầU | Sơ Đồ Trang Web