Hàng rào


Trong Bài ViếT Này:

Hàng rào đến ranh giới bất động sản

Hàng rào trên ranh giới bất động sản - những gì được cho phép?

Trước khi việc dựng hàng rào được đưa vào hoạt động, các quy định của địa phương phải luôn được sử dụng. Những gì được phép thay đổi không chỉ từ cộng đồng đến cộng đồng, mà còn thường xuyên trong một khu học chánh.

Hàng rào: hàng

Đặt giá đỡ bãi cỏ: hướng dẫn + kích thước, trọng lượng và giá

Đặt những bãi cỏ có ý nghĩa để ngăn không cho cỏ lan ra đường và giường, hoặc thậm chí để tạo ra những chiếc giường chính xác ở giữa một đồng cỏ. Ở đây bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn, kích thước, trọng lượng và giá cho các bảng turf khác nhau.

Cây trồng biên giới

Trong chính nó, mọi cây trồng đều thích hợp cho việc trồng cây biên giới, câu hỏi là đúng hơn, liệu bạn có muốn tạo ra bởi một cây trồng tương ứng một sự riêng tư hay không. Sau đó, cây phát triển nhanh chóng nên được chọn, được đưa ra bởi việc cắt thường xuyên trong hình dạng đúng.

Tự làm hàng rào bằng liễu gai

Nếu bạn thực sự muốn sử dụng khu vườn của mình, bạn phải lên kế hoạch cho một màn hình riêng tư. Bởi vì không phải lúc nào cũng không ở trong mọi trạng thái quần áo, người ta muốn nhìn qua hàng rào vườn của người qua đường bằng cách đi qua.

Nhà để xe và nhà vườn trên ranh giới lô đất - khoảng cách cần thiết?

Về nguyên tắc, giám sát xây dựng tại chỗ luôn chịu trách nhiệm về các quy định liên quan đến xây dựng biên giới. Mặc dù mã xây dựng của tiểu bang áp dụng cho tiểu bang liên bang tương ứng, tùy thuộc vào khu đô thị, các đơn đặt hàng cũng có thể khác nhau.

Video Board: Hàng Rào Tình Yêu - Tập 19 FULL | Phim tình cảm, hài Thái Lan lồng tiếng.

© 2019 VI.Garden-Landscape.com. TấT Cả QuyềN ĐượC BảO Lưu. Khi Sao Chép Các VậT LiệU - ĐườNg TruyềN NgượC ĐượC Yêu CầU | Sơ Đồ Trang Web