Tài chính quang điện, Tài chính & Thuế


Trong Bài ViếT Này:

Tài chính quang điện, Tài chính & Thuế

Đối với một hệ thống quang điện cho một ngôi nhà gia đình bình thường, bạn phải tính toán một con số năm con số.
Chi phí của số tiền này khoảng 20.000 euro, mà chỉ có một vài chủ nhà đã bỏ đi.
Ngay cả khi bạn có số tiền này có sẵn, nó thường rẻ hơn để đưa ra một nguồn tài chính hơn để trả tiền hệ thống quang điện bằng tiền mặt.
Theo quy định, các khoản đầu tư tư nhân được tài trợ với sự trợ giúp của khoản vay. Biểu thuế nhập khẩu thông qua Đạo luật nguồn năng lượng tái tạo (EEG) được định nghĩa bởi nhà lập pháp và nhiều người cho vay thấy điều này là đủ an toàn. Nhiều ngân hàng thậm chí cung cấp 100% tài chính, thậm chí không có vốn chủ sở hữu.
Các Kreditanstalt für Wiederaufbau, hoặc KfW cho ngắn hạn, thậm chí cung cấp trợ cấp đặc biệt hấp dẫn cho quang điện, được cung cấp ở mức lãi suất thấp. Khoản vay KfW lãi suất thấp này đã tồn tại từ năm 1999 và được hỗ trợ bởi các quỹ liên bang thông qua chương trình 100.000 mái nhà.
Quảng cáo với tín dụng giá rẻ
Đối với các nguồn tài chính quang điện như khuyến mãi đặc biệt là các khoản vay ưu đãi được cung cấp, mà một trong những nên sử dụng trong mọi trường hợp. Tuy nhiên, người ta cũng phải tiết lộ tài chính của mình cho khoản vay như vậy. Sẽ chỉ nhỏ hơn
Số tiền vay được yêu cầu, ngân hàng hài lòng nhất là bảo mật chủ yếu với việc phân bổ thuế suất.
Hơn thế chấp, và trên hết, một đánh giá tín dụng rất tốt đòi hỏi các ngân hàng đầu tư lớn hơn, mà phù hợp
cũng cần một hạn mức tín dụng lớn hơn.
Nó cũng có thể xảy ra rằng một mục đăng ký đất đai là yêu cầu của người cho vay tương ứng như thế chấp cho tài chính. Ngoài ra, các tiểu bang liên bang cung cấp nhiều tài trợ hơn, sau đó bạn chắc chắn nên hỏi.
Các loại thuế cho quang điện
Ngay cả khi một nhà điều hành nhà máy tư nhân, thuế là do hoạt động của hệ thống quang điện. Cơ quan thuế có trách nhiệm phải được thông báo về hoạt động của cơ sở. Sau đó, nhà điều hành riêng của hệ thống nhận được một mẫu đăng ký, mà phải được hoàn thành. Trong đó, các dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp sản xuất điện quang phải được xác định và trả lại cho cơ quan thuế.
Mặc dù có thể phân phối miễn thuế VAT cho các doanh nghiệp nhỏ nhưng tốt hơn nên chọn VAT. Chủ yếu, thuế VAT được nộp cho cơ quan thuế mỗi tháng, nhưng bạn cũng có thể sắp xếp thuế hàng quý.
Nhà điều hành nhà máy phải nộp tờ khai thuế doanh thu hàng năm vào cuối năm. Trong trường hợp khai thuế thu nhập, các khoản đầu tư GSE và EÜR phải được nộp thêm.

Video Board: Kỹ năng Quản lý tài chính cá nhân - TS LÊ THẨM DƯƠNG.

© 2019 VI.Garden-Landscape.com. TấT Cả QuyềN ĐượC BảO Lưu. Khi Sao Chép Các VậT LiệU - ĐườNg TruyềN NgượC ĐượC Yêu CầU | Sơ Đồ Trang Web