Thực hiện phân tích dinh dưỡng và phân tích đất


Trong Bài ViếT Này:

Nếu trong khu vườn của bạn, mặc dù chăm sóc cẩn thận, không có gì thực sự phát triển mạnh, điều này có thể là do chất lượng đất. Bây giờ phân tích chất dinh dưỡng là thích hợp!

Một phân tích dinh dưỡng khiến người làm vườn hiệu quả hơn

Ngay cả với rất nhiều kinh nghiệm, nó không phải là luôn luôn dễ dàng cho một người làm vườn sở thích để đánh giá đúng thực tế cung cấp chất dinh dưỡng trong đất. Mặc dù điều kiện ánh sáng tốt và loại đất thực sự tốt, thực vật tự chăm sóc bản thân hoặc thậm chí bị bệnh. Trong trường hợp này, chỉ có một phân tích dinh dưỡng cung cấp sự rõ ràng. Phốt phát và kali là không thể thiếu cho đất vườn tối ưu, nhưng những giá trị này thường được đánh giá thấp bởi những người làm vườn sở thích.

Tại sao phân tích chất dinh dưỡng?

Để tìm ra lý do cho các cây không còn trồng tốt, hoặc thậm chí chăm sóc cỏ, chỉ có một phân tích dinh dưỡng. Không thường xuyên, giá trị pH trong đất là quá cao, kết quả là, chất dinh dưỡng quan trọng không còn có sẵn cho các nhà máy. Khoảng ba đến năm năm, các chuyên gia khuyên bạn nên tiến hành phân tích chất dinh dưỡng. Trọng tâm chính là hàm lượng photpho, kali và magiê, nhưng cũng có các nguyên tố vi lượng khác.

Phân tích chất dinh dưỡng ở đâu?

Các viện nghiên cứu và nghiên cứu nông nghiệp, gọi tắt là LUFA, thực hiện các phân tích. Nếu bạn muốn thực hiện một phân tích đất, bạn có thể liên hệ với VDLUFA tại Darmstadt. Ở đó bạn sẽ nhận được tất cả thông tin quan trọng về quy trình và cũng về chi phí phân tích chất dinh dưỡng. Phân tích đất luôn có ý nghĩa trong giai đoạn giữa mùa thu và mùa xuân sau.

Cẩn thận với phân bón
Ngay sau khi thụ tinh, bạn không nên phân tích chất dinh dưỡng vì giá trị giả.

Video Board: Phân tích Tính cách con người Việt Nam | TS LÊ THẨM DƯƠNG.

© 2019 VI.Garden-Landscape.com. TấT Cả QuyềN ĐượC BảO Lưu. Khi Sao Chép Các VậT LiệU - ĐườNg TruyềN NgượC ĐượC Yêu CầU | Sơ Đồ Trang Web