Giường nâng mini VegTrug


Trong Bài ViếT Này:

VegTrug

Đối với VegTrug, đó cũng là một mui xe lá (lá phát triển) như một phụ kiện

Ngay cả trên ban công nhỏ và sân hiên, bạn có thể tạo ra một chiếc giường lớn lên với VegTrug. Nó có sẵn trong ba kích cỡ, phiên bản giữa được hiển thị (chiều rộng 100 cm, chiều cao 80 cm, chiều sâu 76 cm). VegTrug được làm bằng gỗ mềm ngâm tẩm (chứng nhận FSC) và có thể dễ dàng được lắp ráp bởi chính bạn. Ông được đặt ra với một lông cừu thực vật, được bao gồm trong việc cung cấp. Trồng một chiếc giường nhỏ bằng hoa, thảo mộc và trái cây như dâu tây và cây cà chua nhỏ. VegTrug từ Pötschke có giá khoảng 130 Euro trong cửa hàng MEIN.

Video Board: .

© 2019 VI.Garden-Landscape.com. TấT Cả QuyềN ĐượC BảO Lưu. Khi Sao Chép Các VậT LiệU - ĐườNg TruyềN NgượC ĐượC Yêu CầU | Sơ Đồ Trang Web