Hướng dẫn: Vòng hoa cỏ và hoa


Trong Bài ViếT Này:

Từ cỏ và hoa, vòng hoa trang trí có thể được gắn, mà bạn có thể trang trí lan can ban công của bạn. Chúng tôi cho thấy cách nó được thực hiện.

Garland - góc

Bạn sẽ cần:
- Hoa cỏ và hoa trăn hoặc hoa cây khác
- Vòng dây
- móng tay
- Hammer
Tie khác nhau cỏ và cây trăn hoa xung quanh một dây dày với dây hoa.
Để treo vòng hoa trên móng tay, dây được uốn thành các vòng ở hai đầu.
Đối với mặt dây chuyền bên bạn kết nối một số hạt cánh của cây phong với dây và gắn chúng vào móng tay.

Hướng dẫn: Vòng hoa cỏ và hoa: vòng

Video Board: [Vinacraft] Hướng dẫn làm vòng hoa đội đầu.

© 2019 VI.Garden-Landscape.com. TấT Cả QuyềN ĐượC BảO Lưu. Khi Sao Chép Các VậT LiệU - ĐườNg TruyềN NgượC ĐượC Yêu CầU | Sơ Đồ Trang Web