Vòng hoa của cành cây thông


Trong Bài ViếT Này:

Giáng sinh là quanh góc và bạn chưa trang trí? Chúng tôi sẽ cho bạn thấy làm thế nào để nhanh chóng làm cho một vòng hoa của các chi nhánh linh sam và tăng hông.

vật chất


Bạn cần:
nhỏ linh sam chi nhánh
dây ràng buộc
rosehips
keo nóng

góc

Đó là cách nó được thực hiện:
1. Tie cành nhỏ linh sam cùng với dây hoa cho vòng hoa. Khi làm như vậy, hãy để dây chạy dọc theo điểm Binding đến điểm Binding.
2. Bây giờ dính hông hồng với keo nóng vào vòng hoa treo lơ lửng.

Video Board: Kỹ thuật giâm cành vạn niên tùng| Nhân giống tùng la hán.

© 2019 VI.Garden-Landscape.com. TấT Cả QuyềN ĐượC BảO Lưu. Khi Sao Chép Các VậT LiệU - ĐườNg TruyềN NgượC ĐượC Yêu CầU | Sơ Đồ Trang Web