Làm vườn vào tháng 8 - 8 mẹo


Trong Bài ViếT Này:

Bạn có thể ghép mẫu đơn của mình vào tháng 8

Khu vườn đã đạt đỉnh điểm vào tháng 8. Vẫn còn nhiều việc phải làm trong việc làm vườn vào tháng 8 trước khi mùa thu bắt đầu chậm vào tháng Chín.

Vẫn còn rất nhiều việc phải làm
Vào tháng Tám không còn nhiều việc phải làm trong vườn nữa. Nhưng bạn vẫn phải làm một số điều. Chúng tôi đã tập hợp một số nhiệm vụ để bạn thực hiện vào tháng 8. Dưới đây là 8 mẹo của chúng tôi:

  1. Hoa khô héo nên được cắt thường xuyên để đảm bảo hoa nở dài. Hầu hết cây lâu năm là như vậy luôn luôn mới hoa.
  2. Hàng rào phải được cắt ngay bây giờ. Nhưng đừng làm điều đó trong cái nóng của cái nóng giữa trưa.
  3. Cũng cho hoa oải hương, đó là thời gian cho một cắt tỉa ánh sáng. Các chồi được rút ngắn khoảng 1/3. Việc cắt tỉa lớn chỉ diễn ra vào mùa xuân.
  4. Nếu bạn có cây lâu năm lớn trên giường thì thời gian tốt nhất để chia sẻ chúng là bây giờ. Đào chúng ra và chia chúng với một thuổng.
  5. Nếu peonies của bạn đã phát triển quá lớn, bạn có thể cấy ghép chúng ngay bây giờ. Nhà máy phải luôn phân chia cây.
  6. Bây giờ là thời gian trồng nến thảo nguyên, hoa loa kèn và cây thường xanh. Bạn không nên quên tưới cây tốt.
  7. Bạn có cây hộp trong vườn và bạn có muốn định hình chúng không? Sau đó, tháng Tám là tháng tốt nhất cho nó.
  8. Nước rất nhiều trong tháng này khi tháng Tám rất khô. Các nhà máy sẽ cảm ơn bạn với những bông hoa tươi tốt.

Video Board: 18 Điều tuyệt đối cấm kỵ trong tháng cô hồn.

© 2019 VI.Garden-Landscape.com. TấT Cả QuyềN ĐượC BảO Lưu. Khi Sao Chép Các VậT LiệU - ĐườNg TruyềN NgượC ĐượC Yêu CầU | Sơ Đồ Trang Web