Nấm phá hoại của anh đào chua - Phải làm gì?


Trong Bài ViếT Này:

Nấm phá hoại của anh đào chua - Phải làm gì?

Nếu cành anh đào chua ở ngọn rất mỏng, nó chỉ giúp quan sát cây và xác định chính xác khi nào chồi non của cây trở nên mỏng. Nghiêng các chồi trong khoảng thời gian ngắn từ hoa, sau đó có thể giả định rằng nhiễm nấm tại Morello hiện diện.

Nấm phá hoại của anh đào chua
Loại nấm này có tên Monilia laxa, là một mối phiền toái thích thời tiết ẩm ướt và sau đó thâm nhập vào gỗ thông qua những bông hoa. Do thực tế là hoa bị ảnh hưởng bởi loại nấm cây này, các loại trái cây sau này cũng bị ảnh hưởng. Thật không may, nấm cũng hibernates trong các ngành bệnh.

Điều trị nấm
Điều trị nên chạy để trước khi ra hoa vết rạch sâu được thực hiện và cần một cách nghiêm ngặt để khoảng 20 cm vào gỗ khỏe mạnh được cắt bỏ hoàn toàn các loại nấm, bởi vì nếu không thường xuyên đe dọa nhiễm mới của rừng.

Các cành cây cắt, giống như các loại trái cây bị nhiễm nấm, phải được loại bỏ hoàn toàn khỏi khu vườn để nấm này không thể lây lan trở lại. Trong quá trình tỉa cành, thùng rác phải được ưu tiên hơn phân ủ, vì chỉ cần tỉa cành khỏe mạnh.

Video Board: Có nên chạy RODA xe máy ▶ Nguyên nhân Exciter 150 nóng bất thường?.

© 2019 VI.Garden-Landscape.com. TấT Cả QuyềN ĐượC BảO Lưu. Khi Sao Chép Các VậT LiệU - ĐườNg TruyềN NgượC ĐượC Yêu CầU | Sơ Đồ Trang Web