Sàng lọc - tại sao?


Trong Bài ViếT Này:

Kết thúc của một nhà máy luôn luôn xảy ra với các giống có tính chất tương tự. Về nguyên tắc, các giống cơ bản được bảo tồn, nhưng nên được kết hợp với đặc tính tốt đặc biệt của cây trồng khác. Điều này có thể là một số đặc điểm của rễ hoặc cũng để đạt được một đa dạng sinh học. Vì vậy, nó có thể là bạn muốn đạt được với sự hoàn thiện của một nhà máy, cả hai hình thức treo, hình dạng hình cầu, thân cây cao hoặc hình thức bereaved. Tinh chế thành công hơn, gần gũi hơn với các họ hàng của loài thực vật. Nó cũng có thể tinh chỉnh thực vật để làm cho trái cây của họ lớn hơn. Đối với hoa hồng, nó thường là trường hợp để làm cho chúng kháng hơn và làm cho hoa trông đầy đủ hơn, nhiều màu sắc và lớn hơn.
Tất cả bây giờ và sau đó có kết thúc tự nhiên. Điều này có thể xảy ra khi rễ cây khác nhau mọc cùng nhau. Tuy nhiên, điều này là không mong muốn và không phải lúc nào cũng có lợi. Vì vậy, nó là khá có thể là những kết nối gốc cũng bệnh được truyền đi, mà có thể được khá chết người cho một số nhà máy. Tuy nhiên, đối với các cây yếu hơn, quá trình này có thể có lợi thế vì những rễ cây thông thường này cũng gây ra sự trao đổi nước và dinh dưỡng.
Về nguyên tắc, nó cũng có thể cho người làm vườn sở thích để thực hiện một tinh chỉnh. Tuy nhiên, sau đó họ nên đối phó chính xác với các nhà máy và đối phó với họ để không đạt được chính xác đối diện trong chế biến. Việc tinh lọc chỉ nên được thực hiện nếu có thể vượt qua một đặc điểm nổi bật và để giảm thiểu các điểm yếu. Vì vậy, người ta phải đảm bảo rằng các nhà máy mà bán cha mẹ là có liên quan nhất có thể. Càng gần các nhà máy, càng có nhiều hứa hẹn là sự tinh tế. Về nguyên tắc, tất cả các nhà máy có thể được tinh chế. Cả hoa hồng và bụi cây berry, bí ngô, dưa chuột và các loại cây khác. Nếu người ta thấy rằng một cây có vấn đề phát triển rễ sâu, nó có ý nghĩa để tinh chỉnh chúng với một giống có tài sản này. Tinh chỉnh cuối cùng đảm bảo rằng những phẩm chất tích cực của một nhà máy chiếm ưu thế và đa dạng sinh học đạt được. Điều này sẽ cung cấp cho bạn một đa dạng sinh học mà không bao giờ có thể phát sinh tự nhiên, nhưng là điều cần thiết cho hệ thực vật bởi vì nó làm cho nó thú vị và đầy màu sắc. Tuy nhiên, mục tiêu của sự tinh tế không thể làm tăng chất lượng xấu, mà là để loại bỏ những điểm yếu này. Do đó, thuận lợi nếu bạn có một chút ý tưởng về vườn ươm. Bất cứ ai muốn tìm hiểu thêm về sự tinh tế, tìm thấy nhiều cách khác nhau. Ngoài ra, cách tinh chỉnh được thực hiện.

Video Board: Vì sao ĐÀN ÔNG SẴN SÀNG LẤY VỢ XẤU- Chân lý cuộc sống hay nhất.

© 2019 VI.Garden-Landscape.com. TấT Cả QuyềN ĐượC BảO Lưu. Khi Sao Chép Các VậT LiệU - ĐườNg TruyềN NgượC ĐượC Yêu CầU | Sơ Đồ Trang Web