Thay đổi nhà cung cấp điện - thời gian thông báo và thời hạn thay đổi?


Trong Bài ViếT Này:

Thay đổi nhà cung cấp điện - thời gian thông báo và thời hạn thay đổi?

Người tiêu dùng ở Đức phải đào sâu hơn vào túi của họ khi nói đến việc thanh toán hóa đơn tiền điện của họ. Trong những năm gần đây, giá điện đã tiếp tục tăng và không có kết thúc trong tầm nhìn.
Chống lại giá cả ngày càng tăng, bạn chỉ có thể giải quyết bằng một biện pháp: thay đổi nhà cung cấp điện. Đặc biệt là các hộ gia đình, mà vẫn nhận được điện của họ từ các nhà cung cấp cơ bản có trách nhiệm tại địa phương, cũng được khuyên nên thay đổi nhà cung cấp điện. Có rất nhiều nhà cung cấp điện cung cấp mức giá rẻ hơn nhiều và bạn có thể thay đổi nhanh chóng và dễ dàng.
Nhưng trước khi thay đổi được thực hiện hoàn hảo, một sự so sánh thuế điện nên được thực hiện, có thể dễ dàng thực hiện trên Internet. Vì vậy, bạn không chỉ có thể có được một cái nhìn tổng quan về các mức thuế khác nhau và các chi phí đến một, mà còn về nhiều nhà cung cấp điện khác nhau và các điều khoản hợp đồng của họ.
Đặc biệt là sau này là rất khác nhau, để so sánh chi tiết là không thể thiếu.
Chú ý: thời gian thông báo phải được giữ
Tuy nhiên, khi thay đổi nhà cung cấp điện, bắt buộc
tôn trọng thời gian thông báo của nhà cung cấp điện trước đó. Đây có thể được lấy từ hợp đồng cung ứng tương ứng. Hầu hết thông tin này có thể được tìm thấy trong các điều khoản và điều kiện.
Nếu bạn không có hợp đồng thích hợp trong tay, bạn thường có thể nhìn vào internet hoặc chỉ cần gọi nhà cung cấp hiện tại và yêu cầu nó
các điều kiện chấm dứt. Ngoài ra, người ta phải biết rằng người ta có quyền chấm dứt đặc biệt với sự tăng giá của nhà cung cấp điện hiện tại. Làm thế nào nó hoạt động trong trường hợp cá nhân, có thể thông điệp về sự gia tăng trong điện
bị xóa.
Việc chấm dứt nhà cung cấp điện trước đó
Theo quy định, bạn không phải tự mình hủy nhà cung cấp điện hiện tại vì dịch vụ này thường được cung cấp bởi nhà cung cấp điện mới. Khi nộp đơn xin cung cấp điện thường được hỏi làm thế nào nó hoạt động với các khoảng thời gian thông báo và bạn phải xác định liệu bạn đã chấm dứt hay liệu nhà cung cấp mới có nên tiếp quản hay không.
Điều này đảm bảo rằng không có khoảng thời gian thông báo nào hết hiệu lực. Thực tế là hộ gia đình sẽ không được cung cấp điện trong giai đoạn chuyển tiếp cũng không thể xảy ra. Nhà cung cấp trước đây có nghĩa vụ pháp lý cung cấp điện cho hộ gia đình đang thay đổi cho đến khi nhà cung cấp mới nhận giao hàng -
thời gian thông báo không quan trọng.
Nếu việc chấm dứt được thực hiện bởi chính hộ gia đình hoặc bởi nhà cung cấp điện mới, phải mất một vài tuần, tùy thuộc vào độ dài của giai đoạn, cho đến khi nhà cung cấp mới có thể đảm nhận việc giao hàng. Cần hiểu rằng nếu bạn có thời hạn thông báo là ba tháng, bạn sẽ không được cung cấp điện từ nhà cung cấp này sang nhà cung cấp khác từ ngày này sang ngày khác.
Từ thay đổi thực tế, ngân sách sẽ không có gì bên cạnh. Tại một số thời điểm, nhà cung cấp mới gửi hóa đơn cho biết khi nào hộ gia đình đã cung cấp hóa đơn. Nếu nhà cung cấp điện trước đó cũng phải cung cấp điện cho hộ gia đình sau khi kết thúc hợp đồng cung cấp, nhà cung cấp điện mới sẽ phải thay thế thiết bị này bằng máy cũ. Người tiêu dùng không có gì để làm với nó.

Video Board: Thế Giới Đang Ăn Gì Vào Bữa Sáng? PHỞ và BÁNH MỲ Việt Nam Là Ngon Nhất!!!.

© 2019 VI.Garden-Landscape.com. TấT Cả QuyềN ĐượC BảO Lưu. Khi Sao Chép Các VậT LiệU - ĐườNg TruyềN NgượC ĐượC Yêu CầU | Sơ Đồ Trang Web