Mantels


Trong Bài ViếT Này:

vị trí

Nắng, một phần bóng mờ. Độ sâu nước: 10-30 cm.

tăng trưởng

Horste, impelling impeller.

Evergreen, tròn (S. lacustris, S. tabernaemontani), hình kiếm (S. sylvatica).

dùng

Tốt nhất là đặt cây vào giỏ để giảm dòng chảy.

hoa

Nâu, hơi đỏ; VI-VIII.

chiều cao

30-250 cm.

loại

- S. lacustris (100-250 cm)
- S. tabernaemontani (60-120 cm)
- S. sylvatica (30-100 cm)

chăm sóc

Cắt cuống sau mùa đông.

phổ biến vũ khí

Division.

Video Board: Making Wildfire Mantels at ColoradoSpringsSawmill.

© 2019 VI.Garden-Landscape.com. TấT Cả QuyềN ĐượC BảO Lưu. Khi Sao Chép Các VậT LiệU - ĐườNg TruyềN NgượC ĐượC Yêu CầU | Sơ Đồ Trang Web