Cây nham lê


Trong Bài ViếT Này:

vị trí

Các bụi cây thấp thích một nửa những nơi râm mát, khoảng cách trồng nên 40 đến 50 cm

dùng

Bảo vệ mùa đông bằng vân sam được khuyến khích

hoa

Màu hoa thay đổi từ trắng sang đỏ, tùy thuộc vào giống, thời kỳ ra hoa là giữa tháng 3 và tháng 5

trái cây

Các loại trái cây hình cầu, đỏ tươi có vị chua hoặc chua

đất

Nam việt quất cần một loại đất có tính axit với độ pH từ 5 đến 6

mùa gặt

Mùa thu hoạch bắt đầu vào cuối tháng 8 và kéo dài đến tháng 10, tùy thuộc vào thời tiết

Video Board: Nhà vườn Quang Lê ở Mỹ rợp bóng trái cây Việt.

© 2019 VI.Garden-Landscape.com. TấT Cả QuyềN ĐượC BảO Lưu. Khi Sao Chép Các VậT LiệU - ĐườNg TruyềN NgượC ĐượC Yêu CầU | Sơ Đồ Trang Web