Chi phí quang điện & năng lượng mặt trời


Trong Bài ViếT Này:

Chi phí quang điện & năng lượng mặt trời

Cuộc gọi cho việc sử dụng các nguồn năng lượng thay thế ngày càng trở nên to hơn và do đó sự quan tâm đến năng lượng mặt trời cho các hộ gia đình tư nhân đã tăng trở lại. Tuy nhiên, nhiều hộ gia đình sợ hệ thống quang điện vì chi phí cao.
Tuy nhiên, người ta vẫn phải đối phó chặt chẽ hơn với vấn đề này, bởi vì ngoài chi phí cao và tiết kiệm là có thể, ngay cả khi họ chỉ hiển thị rõ ràng sau một vài năm trong ngân sách.
Đó là chi phí
Về cơ bản, chi phí của một hệ thống quang điện luôn phụ thuộc vào loại và kích thước. Do đó, trước hết cần phải xác định xem các tấm pin mặt trời trên mái nhà phải lớn như thế nào, để tiêu thụ điện cá nhân được bao phủ.
Thêm vào đó là làm rõ bao nhiêu dung lượng lưu trữ mà cửa hàng năng lượng cần phải có để có thể cầu dao động trong tiêu thụ. Ngẫu nhiên, phần lớn nhất của chi phí được hạch toán bởi các mô-đun quang điện trên mái nhà.
Công nghệ được sử dụng cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả.
Sự khác biệt về hiệu suất là rất cao hiện nay. Điều này làm cho nó rõ ràng một lần nữa như thế nào quan trọng chuẩn bị tốt và tư vấn về các hệ thống quang điện là để giảm thiểu chi phí.
Giá cả chi tiết
Một khoản đầu tư trung bình tốt cho một ngôi nhà tách biệt có giá từ 17.000 đến 20.000 euro. Ngoài giá mua phải được tính vào các chi phí khác. Trong những năm đầu tiên
Những chi phí bổ sung này vẫn còn thấp, bởi vì một nhà máy mới không cần phải được duy trì thường xuyên như vậy.
Tuy nhiên, sau đó, chi phí bảo trì và sửa chữa nhỏ phải được bao gồm. Để xác định các chi phí này, có một quy tắc nhỏ: nó được tính toán với chi phí vận hành là 1 phần trăm giá trị tài sản mỗi năm.
Giá có thể khác nhau nhưng rất nhiều từ mỗi khác. Sự khác biệt về giá trong các tấm pin mặt trời quang điện, được gắn trên mái nhà, đã không được thông báo thêm vào khoảng 500 euro.
Ngay cả với các phương tiện kỹ thuật khác quan trọng đối với hệ mặt trời, chênh lệch giá hơn 150 euro không bị mất.

Video Board: Công Thức Tính Chi Phí Quảng Cáo Facebook.

© 2019 VI.Garden-Landscape.com. TấT Cả QuyềN ĐượC BảO Lưu. Khi Sao Chép Các VậT LiệU - ĐườNg TruyềN NgượC ĐượC Yêu CầU | Sơ Đồ Trang Web