Chi phí vệ sinh cống rãnh


Trong Bài ViếT Này:

Chi phí vệ sinh cống rãnh

Kênh thoát nước đang tăng theo thời gian. Nguyên nhân là tiền gửi của chất rắn hữu cơ hoặc khoáng vật trên thành ống, tùy thuộc vào hành vi dòng chảy (thậm chí, không yên hoặc chậm để đứng) dẫn đến mức độ ô nhiễm khác nhau và đồng thời nhiễm bẩn (bùn, nhão hay rắn) khác nhau của các kênh.
Hành vi dòng chảy thường được xác định bằng cách đặt và gradient.
nguyên nhân
Thực tế là một hệ thống thoát nước bị chặn, ví dụ, có thể được nhìn thấy từ thực tế là tất cả các cống thoát nước nhà vệ sinh bị chặn trong nhà. Nếu không có lượng mưa trong một thời gian dài và không có đủ nước trong kênh, nó có thể dẫn đến sự lắng đọng và hậu quả là tắc nghẽn, gây ngập lụt và có mùi trong nhà. Các chuyên gia không khó có thể nhận ra làm thế nào ông có thể loại bỏ tốt nhất sự tắc nghẽn.
Trợ giúp chuyên gia
Một chuyên gia về vệ sinh cống rãnh hiện đang có nhu cầu. Các chuyên gia có thể sử dụng máy ảnh thu nhỏ để xác định vị trí của vấn đề và loại đó là gì. Do đó, khi bắt đầu làm sạch hệ thống thoát nước hầu như luôn đi kèm với một cuộc kiểm tra
máy ảnh kênh.
Sự tắc nghẽn của các kênh thường có thể được giải quyết một cách máy móc bằng các chất tẩy rửa cống chuyên nghiệp. Điều này là có thể, ví dụ, với một xoắn ốc. Khi các ống được nạm, nó cũng có thể sử dụng các hóa chất hòa tan tiền gửi sinh học và khoáng sản. Đây cũng là axit và clo được sử dụng, có thể phát triển các loại khí độc trong một số trường hợp nhất định.
Các chi phí
Chi phí làm sạch cống có thể khá cao tùy thuộc vào nỗ lực trong từng trường hợp. Nếu một công ty làm sạch hệ thống thoát nước bắt đầu, hãy dọn dẹp kênh trong vòng một giờ và rời đi một lần nữa, thường là vài trăm euro sẽ đến hạn. Bạn nên cẩn thận chọn công ty làm sạch cống rãnh và hỏi về chi phí trước.
Nó cũng làm tăng các vấn đề, ví dụ, nếu sự tắc nghẽn của kênh đã nằm ngoài tài sản. Các quy tắc cho điều này thay đổi rất nhiều từ một đô thị này sang đô thị khác. Thông thường, nó cũng được quy định rằng chủ nhà sẽ bị tính phí cho các chi phí trên tài sản của mình (đến điểm giao hàng) và rằng các tiện ích chi phí các chi phí trong khu vực của mình.

Video Board: Shark Tank VN tập 8: Các Shark.

© 2019 VI.Garden-Landscape.com. TấT Cả QuyềN ĐượC BảO Lưu. Khi Sao Chép Các VậT LiệU - ĐườNg TruyềN NgượC ĐượC Yêu CầU | Sơ Đồ Trang Web