Thực vật học cho người làm vườn


Trong Bài ViếT Này:

Cuốn sách thực vật học cho người làm vườn

Botanik für Gärtner, được xuất bản bởi DuMont Buchverlag

Geoff Hodge đã đưa ra một công trình tham khảo cho các giáo viên thực vật với hơn 3.000 từ khóa. Một bổ sung tốt đẹp là 14 bức chân dung của các nhà thực vật học và họa sĩ quan trọng. Được viết một cách sinh động và được minh họa bằng nhiều bản vẽ, cuốn sách là một bách khoa toàn thư thông tin cũng mời bạn duyệt qua.
DuMont xuất bản sách, 224 trang, 29,99 Euro
Đặt mua sách

Video Board: Em Thật Là Ngốc - Vũ Duy Khánh [Official MV HD].

© 2019 VI.Garden-Landscape.com. TấT Cả QuyềN ĐượC BảO Lưu. Khi Sao Chép Các VậT LiệU - ĐườNg TruyềN NgượC ĐượC Yêu CầU | Sơ Đồ Trang Web