Lay lề đường, thiết lập, di chuyển - hướng dẫn


Trong Bài ViếT Này:

Nếu bạn muốn cung cấp một cách với lề đường, một số công việc chuẩn bị là bắt buộc. Đầu tiên, tuy nhiên, là việc lựa chọn các lề phải. Chúng phải phù hợp với phần còn lại của các con đường trải nhựa hoặc nổi bật rõ ràng, vì bạn có thể thiết lập dấu trọng âm.
Trong quá trình đẻ, một hướng và khoảng cách được xác định trước hết bằng phương tiện của một hướng dẫn để các lề đường thực sự có thể được đặt thẳng. Dọc theo hướng dẫn này một rãnh sau đó được đào, độ sâu phụ thuộc vào các lề đường được đặt ở đây.
Tùy thuộc vào khoảng cách lề đường nên nhô ra trên bề mặt của đất, rãnh đào phải được khai quật. Để đảm bảo rằng rãnh là bằng nhau sâu ở tất cả các điểm, việc sử dụng một hướng dẫn cũng cho vay chính nó ở đây và cũng là một quy tắc gấp là một trợ giúp rất tốt. Hơn nữa, cân bằng nước có thể không bị thiếu.
Để có được một bề mặt vững chắc, rãnh phải được đào sâu hơn hai đến ba cm so với cần thiết và sau đó được đổ đầy sỏi. Điều này không chỉ đảm bảo sự ổn định tốt hơn, mà còn cho việc chèn các lề đường dễ dàng hơn. Tuy nhiên, khi nói đến lề đường có thể tải nặng, neo chúng trong bê tông thậm chí còn tốt hơn và, từ chiều rộng 20 cm, thậm chí bắt buộc.
Khi rãnh đã được chuẩn bị, các viên đá cuội được chèn vào. Điều này được thực hiện với một cái búa đặc biệt, với những viên đá có thể được lắc ở đúng vị trí. Để đảm bảo rằng không có sự dịch chuyển sang trái và phải của lề đường, các lề đường phải được ổn định. Có lớp phủ đặc biệt cho mục đích này.
Ngoài ra, bạn cũng có thể điền vào các bên với cát và sỏi. Nếu nó là một sản phẩm được đổ bê tông, thì việc đóng cửa để ổn định là điều cần thiết.

Video Board: Bị chửi ngu và cách ứng xử khi bị chửi | HatBuiNho.

© 2019 VI.Garden-Landscape.com. TấT Cả QuyềN ĐượC BảO Lưu. Khi Sao Chép Các VậT LiệU - ĐườNg TruyềN NgượC ĐượC Yêu CầU | Sơ Đồ Trang Web