Tự xây dựng ống khói ngoài trời


Trong Bài ViếT Này:

Tự xây dựng ống khói ngoài trời

Một ống khói ngoài trời không phải mua bằng tiền đắt tiền, nó cũng có thể được xây dựng bởi chính bạn. Các tài liệu cần thiết có sẵn ví dụ trong các cửa hàng phần cứng, ở đây bạn cũng có thể nhận được đủ thông tin.
Nói chung, dĩ nhiên cần thiết trước khi xây dựng ống khói ngoài trời, hiệu quả đã được thử nghiệm, trong trường hợp cá nhân kích thước ống khói cần thiết đã được xác định và cũng có giấy phép tương ứng và kế hoạch cho ống khói ngoài trời.
Đầu tiên phê duyệt, sau đó bắt đầu xây dựng
Nếu tất cả điều này được đảm bảo, sau đó nó đi vào bảo tồn. Như tên "ống khói ngoài trời" đã gợi ý, nó nằm ngoài trời, vì vậy nó phải cực kỳ mạnh mẽ và chịu được gió và thời tiết khi nó đang được xây dựng. Cần chú ý đặc biệt đến điều này.
Vì vậy, cột khí không nguội, ống khói phải hoạt động phù hợp và vật liệu phải có chất lượng cao. Nếu có một ống khói bên trong một bức tường nhà, vấn đề này không tồn tại với quá nhanh làm mát xuống, ở đây trong trường hợp này, tuy nhiên, tốt, nếu các điều kiện tương ứng không nên được xem xét.
Tuy nhiên, không chỉ bức tường bên ngoài vững chắc của ống khói tự xây dựng phải cứng cáp, nó cũng quan trọng là bề mặt mà nó nằm giữ một tổ chức tương ứng. Sau khi tất cả, ống khói ngoài trời không bật
một nề, nhưng là bán
thường là tự do, đòi hỏi sự kiên định bổ sung. Ống khói là trong trường hợp này để xem như là một cấu trúc riêng biệt, vĩnh viễn.
Các thành phần
Nhưng mục đích của ống khói bên ngoài đang được xây dựng là gì? Ở đây nên sử dụng gạch chất lượng cao, phải đối mặt với gạch hoặc gạch vôi vôi.
Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn đầy đủ về cách xây dựng đi vào chi tiết trên nhiều cổng Internet. Diễn đàn cũng hữu ích trong trường hợp này. Ở đây cung cấp cho cải thiện nhà, mà còn các chuyên gia Lời khuyên cho ống khói xây dựng bên ngoài thích hợp cho các tòa nhà văn phòng hoặc nhà riêng.
Chức năng và quang học
Ngoài ra trên giao diện cần được chú ý. Tất nhiên, trọng tâm chính là về chức năng, nhưng tất nhiên việc xây dựng ống khói bên ngoài không nên xúc phạm mắt. Ông nên ở mức độ nào, mà còn về màu sắc và thiết kế, đã có trong một mức độ nào đến nhà hoặc xây dựng phần phù hợp đã tồn tại hoặc đang nổi lên (tùy thuộc vào khi nó được xây dựng).
Các khoản tiết kiệm trong cây nhà lá vườn khoảng 10 đến 20 phần trăm, nhiều công ty cung cấp một gói hoàn chỉnh chi phí và lắp ráp các tài liệu nhưng bây giờ rất thuận lợi tại sao cấu trúc riêng của ống khói bên ngoài vẫn là kinh tế hơn thời gian, nhưng không còn hấp dẫn như chỉ một vài năm trước đây là trường hợp.

Video Board: Ai Muốn đi Xem bói, Xem đất cát, Gọi hồn, Làm ăn Phát đạt, Khỏe mạnh thì nên nghe hết.

© 2019 VI.Garden-Landscape.com. TấT Cả QuyềN ĐượC BảO Lưu. Khi Sao Chép Các VậT LiệU - ĐườNg TruyềN NgượC ĐượC Yêu CầU | Sơ Đồ Trang Web