Đồng hành hấp dẫn cho cây


Trong Bài ViếT Này:

Đồng hành hấp dẫn cho cây: hành

Không có cây cối, một khu vườn sẽ thiếu một cái gì đó. Tuy nhiên, chúng trông đẹp nhất khi thân cây của chúng được bao quanh bởi thực vật có hoa. Nhiều loại cây lâu năm, có môi trường sống ban đầu là rừng, đối phó tốt với các điều kiện trong bóng râm của cây. Ví dụ, cây xanh larkspur (Corydalis), vàng primroses và thân cây màu tím (Stachys). Các lá trang trí của funkies và chuông màu tím pha trộn hài hòa vào sự sắp xếp.

Video Board: Đội Đặc Nhiệm 2k1 ( Parody ) - LEG.

© 2019 VI.Garden-Landscape.com. TấT Cả QuyềN ĐượC BảO Lưu. Khi Sao Chép Các VậT LiệU - ĐườNg TruyềN NgượC ĐượC Yêu CầU | Sơ Đồ Trang Web