Đầu mũi tên


Trong Bài ViếT Này:

vị trí

Nắng để che một phần.

tăng trưởng

Horste, chân đồi.

Dưới nước, bơi lội, mũi tên lá.

dùng

Không có gợi ý đặc biệt.

hoa

Trắng, hồng; VI-VIII.

trái cây

Không có ý nghĩa.

chiều cao

50 cm (trên mặt nước).

loại

- S. sagittifolia (lá hình mũi tên)
- S. lancifolia (lá to hơn)
- S. latifolia (lá đặc biệt rộng và rộng, ảnh)
- S. latifolia 'Plena' (màu trắng, đầy)

đất

Vĩnh viễn ướt. Độ sâu nước: 5-30 cm.

chăm sóc

Không có sự chăm sóc đặc biệt.

phổ biến vũ khí

Chia, gieo, như tự túc.

Video Board: 1 MŨI TÊN ĐỦ GIẾT CẢ THẾ GIỚI!! - Titan Souls (Sơn Đù Funny Moments).

© 2019 VI.Garden-Landscape.com. TấT Cả QuyềN ĐượC BảO Lưu. Khi Sao Chép Các VậT LiệU - ĐườNg TruyềN NgượC ĐượC Yêu CầU | Sơ Đồ Trang Web