§ 1 Phạm vi điều khoản sử dụng chung


Trong Bài ViếT Này:


§ 1 Phạm vi điều khoản sử dụng chung

Advanco GmbH làm cho Diễn đàn của Garden-Landscape.com có sẵn tại Garden-Landscape.com/gartenforum/ miễn phí trên cơ sở các Điều khoản Sử dụng Chung sau đây. Bằng cách đăng ký diễn đàn, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này và các điều khoản và điều kiện áp dụng của chúng.

§ 2 Mô tả dịch vụ

Diễn đàn, cũng như tất cả các dịch vụ được cung cấp trong diễn đàn như trò chuyện, thư viện ảnh và blog được cung cấp tùy vào tình trạng sẵn có. Advanco GmbH không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ, xóa bỏ, lỗi truyền tải hoặc lỗi bộ nhớ trong giao tiếp giữa người dùng.

§ 3 Yêu cầu đăng ký

Diễn đàn chỉ có thể được sử dụng sau khi đăng ký làm thành viên (đăng ký). Trở thành một thành viên, những người theo yêu cầu của mẫu đăng ký trung thực, chính xác, hiện tại và đầy đủ thông tin về anh ta. Người dùng cam kết điều chỉnh dữ liệu đăng ký này ngay sau khi có thể thay đổi. Thành viên phải giữ bí mật dữ liệu người dùng từ bên thứ ba. Nếu dữ liệu người dùng không chính xác, người dùng có quyền chặn hoặc xóa tài khoản người dùng. Tư cách thành viên là cá nhân và chỉ có một thành viên cho mỗi thành viên tồn tại.

§ 4 Bảo mật

Advanco GmbH tôn trọng quyền riêng tư của người dùng. Tất cả các quy định bảo vệ dữ liệu đều tuân thủ. Dữ liệu sẽ không được chuyển cho bên thứ ba hoặc được sử dụng cho quảng cáo không công bằng. Dữ liệu cá nhân được thu thập trong quá trình đăng ký chỉ được lưu trữ và xử lý trong khuôn khổ các quy định pháp luật. Dữ liệu sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba, trừ trường hợp có nghĩa vụ pháp lý.

Người dùng đồng ý nhận các bản tin xuất hiện bất thường trong các đề nghị của Advanco GmbH, ví dụ, trong trường hợp tin tức và thay đổi Điều khoản sử dụng của PM (tin nhắn riêng) hoặc e-mail.
Hơn nữa, chính sách bảo mật trong chính sách bảo mật chi tiết.

§ 5 tài khoản người dùng, mật khẩu và bảo mật

Sau khi đăng nhập, bạn sẽ nhận được mật khẩu và tên tài khoản người dùng. Nếu bên thứ ba sở hữu các dữ liệu truy cập này hoặc bạn nên biết về bất kỳ hành vi lạm dụng tài khoản hoặc mật khẩu người dùng nào của mình, bạn có nghĩa vụ thông báo ngay cho chúng tôi và thay đổi dữ liệu truy cập. Mỗi thành viên chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với tất cả các hành động được thực hiện bằng thông tin đăng nhập - mật khẩu và tên người dùng. Advanco GmbH không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại do vi phạm các nghĩa vụ này. Người dùng có thể bắt đầu xóa tài khoản người dùng của họ trong hồ sơ và do đó chấm dứt hợp đồng này.

§ 6 Trách nhiệm và nghĩa vụ của các thành viên

Việc sử dụng diễn đàn là rủi ro của chính người dùng. Trách nhiệm đối với tất cả thông tin, tin tức, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, đồ họa hoặc các tài liệu khác được truyền đi, nằm chỉ với người truyền dữ liệu (nhập trong diễn đàn, blog, trò chuyện và thư viện ảnh). Điều này có nghĩa là người dùng chịu mọi trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung nào mà họ nhập (tải lên), xuất bản hoặc chuyển tiếp qua diễn đàn. Nghiêm cấm các hành vi sau đây:

 • Dành cho bản thân bạn trong diễn đàn với tư cách là một người khác, đặc biệt là người đại diện, nhân viên hoặc người điều hành của Diễn đàn Garden-Landscape.com của Advanco GmbH;
 • Giả mạo các tiêu đề hoặc điều khiển các huy hiệu để ngụy trang nguồn của bất kỳ nội dung nào được truyền trong Dịch vụ;
 • Thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân về những người dùng khác;
 • Xuất bản thông tin liên lạc của người khác, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail;
 • Xuất bản lưu lượng email riêng;
 • Xuất bản nội dung xúc phạm, khiêu dâm, phỉ báng, bạo lực, phân biệt chủng tộc hoặc có thể bị trừng phạt;
 • Xuất bản tài liệu được bảo vệ mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu bản quyền, ví dụ như văn bản, ảnh, video, v.v.
 • Nhập, đăng hoặc truyền tải nội dung qua email, chẳng hạn như tin nhắn riêng, vi phạm quyền của bên thứ ba, bao gồm bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền, bí mật thương mại hoặc các quyền sở hữu khác;
 • Khuyến khích người khác bỏ qua điều kiện diễn đàn;
 • Hành vi làm phiền hoặc làm gián đoạn hoạt động kỹ thuật của Diễn đàn;
 • Mở lại các bài đăng hoặc cuộc thảo luận đã xóa.

Nếu bên thứ ba Advanco GmbH thu hút sự chú ý đến nội dung bất hợp pháp, thì Advanco GmbH có quyền xóa nội dung này ngay lập tức và không có thông tin trước của người dùng.Advanco GmbH cũng có quyền chặn tài khoản người dùng tương ứng.

Insofar như Advanco GmbH chịu chi phí cho lời nhắc nhở của bên thứ ba, người dùng phải bồi thường cho Advanco GmbH từ việc này. Trách nhiệm của Advanco GmbH đối với các biện pháp chính thức do người sử dụng chịu trách nhiệm về sự can thiệp chính thức.

Advanco GmbH có quyền liên tục kiểm soát diễn đàn và sử dụng người kiểm duyệt. Người kiểm duyệt có quyền làm việc trên sự tuân thủ với netiquette và xóa nội dung ngay lập tức mà không cần tư vấn cho người dùng. Người dùng biết rằng việc sử dụng diễn đàn có thể khiến họ thấy nội dung xúc phạm, xúc phạm hoặc phản đối theo bất kỳ cách nào khác. Nếu người dùng nhận thấy những nội dung như vậy, anh ta có nghĩa vụ thông báo cho Advanco GmbH, đặc biệt là quản trị viên, không chậm trễ.

Advanco GmbH, sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung đặc biệt là không có lỗi, không chính xác hoặc thiếu sót trong bất kỳ Nội dung, cũng không phải đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng nội dung xuất bản, gửi qua e-mail hoặc dưới Diễn đàn đã được chuyển giao.

Advanco GmbH, và Moder cổng được sử dụng bởi người quản trị nói chung có quyền xóa nội dung hoặc di chuyển trong các diễn đàn hoặc xuất bản đến một vị trí khác nhau trong các dịch vụ.

§ 7 Bản quyền

Advanco GmbH tôn trọng tài sản trí tuệ của bên thứ ba. Nếu bên thứ ba tin rằng tác phẩm của họ đã bị khai thác hoặc sao chép mà không được phép, Advanco GmbH phải được thông báo ngay lập tức. Advanco GmbH sẽ chặn các tài liệu bị ảnh hưởng để truy cập bởi các bên thứ ba, theo như các cáo buộc chứng minh là hợp lý. Advanco GmbH chỉ ra rằng đối với nội dung trái pháp luật về nghĩa vụ xem xét và khắc phục tình trạng bất hợp pháp là ngay lập tức bởi các nhà điều hành Hội đồng, nếu không một trách nhiệm của Hội đồng quản trị là nhà điều hành của pháp luật trong cùng một cách như gây nhiễu. Advanco GmbH sẽ chỉ mở khóa nội dung nếu người dùng có thể chứng minh rằng điều kiện bất hợp pháp đã được khắc phục. Đối với những khiếu nại như vậy, người dùng có thể ở Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. JavaScript phải được kích hoạt để hiển thị! liên hệ với Advanco GmbH.

§ 8 Không sử dụng thương mại

Người sử dụng có thể không sử dụng diễn đàn cho mục đích thương mại riêng hoặc nước ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, theo như nó không được Advanco GmbH cho phép một cách rõ ràng.

§ 9 trách nhiệm pháp lý

Việc sử dụng diễn đàn là rủi ro của chính người dùng. Advanco GmbH không chịu trách nhiệm về hoạt động không bị gián đoạn, an toàn và không có lỗi của diễn đàn hoặc cho dữ liệu bị mất của người dùng. Các giới hạn trách nhiệm không áp dụng đối với thương tích cho cuộc sống, chân tay hoặc sức khỏe phát sinh từ một hành động cẩu thả hoặc cố ý bởi Advanco GmbH. Trách nhiệm pháp lý theo các điều khoản theo luật định, việc loại trừ những điều khoản bị cấm, vẫn còn ở tự do.
Trách nhiệm được giới hạn đối với thiệt hại thường thấy trước. Điều này không áp dụng đối với việc vi phạm các nghĩa vụ và trách nhiệm hợp đồng thiết yếu theo Đạo luật trách nhiệm sản phẩm. Người dùng được cam kết Advanco GmbH hoàn các chi phí mà Advanco GmbH phát sinh như là kết quả của các hành động bất hợp pháp của họ. Điều này bao gồm phí pháp lý.

§ 10 Lưu trữ dữ liệu

Advanco GmbH có quyền thiết lập các quy định chung và các hạn chế liên quan đến việc sử dụng diễn đàn. Advanco GmbH có quyền chặn hoặc xóa tài khoản người dùng không được sử dụng trong một thời gian dài. Advanco GmbH có quyền xóa dữ liệu kết nối sáu tháng sau khi kết thúc kết nối. Dữ liệu khoảng không quảng cáo sẽ bị xóa sáu tháng sau khi kết thúc mối quan hệ người dùng. Nếu khách hàng đối tượng lưu trữ dữ liệu kết nối của mình tại Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. JavaScript phải được bật để hiển thị!, Dữ liệu sẽ bị xóa ngay lập tức, trừ khi có thời gian lưu trữ trong các điều kiện pháp lý.

§ 11 Giai đoạn loại trừ

Không ảnh hưởng đến bất kỳ thời hạn pháp lý ngắn hơn, tất cả các khiếu nại phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc sử dụng của diễn đàn được đưa trong vòng sáu tháng của sự sáng tạo của mình hoặc họ bị loại trừ vĩnh viễn. Về vấn đề đó, cần lưu ý rằng Advanco GmbH được yêu cầu theo các quy định bảo vệ dữ liệu để xóa dữ liệu sau một khoảng thời gian nhất định.

§ 12 Thay đổi đối với Điều khoản Sử dụng Chung

Advanco GmbH có quyền thay đổi hoặc bổ sung các Điều kiện sử dụng chung trong tương lai. Người dùng sẽ được thông báo bằng bản tin sau khi công bố Điều khoản Sử dụng Chung mới. Việc thay đổi các Điều kiện Sử dụng Chung sẽ có hiệu lực nếu người dùng không phản đối họ trong vòng hai tuần sau khi ngừng Điều chỉnh Sử dụng Chung và thông báo thay đổi trên trang chủ của Diễn đàn.

§ 13 Chấm dứt tư cách thành viên

Advanco GmbH được quyền chấm dứt việc sử dụng các diễn đàn bất cứ lúc nào trong thời hạn một tuần qua đường bưu điện và cũng tại một lý do quan trọng mà không hề báo trước. Lý do quan trọng là nếu người dùng vi phạm luật hiện hành hoặc Điều khoản sử dụng này.
Người dùng có thể bắt đầu xóa tài khoản người dùng của họ trong hồ sơ và do đó mâu thuẫn với hợp đồng này.

§ 14 Luật và thẩm quyền áp dụng

Các Điều khoản Sử dụng Chung và việc sử dụng Dịch vụ này chịu sự điều chỉnh của luật pháp Đức. có thẩm quyền cho ghế của tòa án Advanco GmbH sẽ có thẩm quyền trong tranh chấp ngoại trừ liên quan đến việc sử dụng các diễn đàn và / hoặc các Điều khoản và Điều kiện, trừ khi đó là lúc người dùng là một thương gia hoặc người dùng không có hộ khẩu thường trú ở Đức.

§ 15 Điều khoản về tính hiệu lực

Trừ quy định của hợp đồng này là không hiệu quả, xảy ra rằng quy định có hiệu lực mà có thể đã được lựa chọn với kiến ​​thức về sự vô hiệu của các quy định một cách hợp lý các bên để đạt được mục đích của thỏa thuận của họ tại chỗ. Tính hợp lệ của các điều khoản còn lại vẫn không bị ảnh hưởng bởi sự thiếu hiệu quả của các điều khoản cá nhân.

Kể từ ngày: 22.05.2018

Video Board: Tình Cảm Khó Nói - Tam Hổ [Official].

© 2019 VI.Garden-Landscape.com. TấT Cả QuyềN ĐượC BảO Lưu. Khi Sao Chép Các VậT LiệU - ĐườNg TruyềN NgượC ĐượC Yêu CầU | Sơ Đồ Trang Web